ADHD hos jenter

AD/HD betyr attention deficit/hyperactivity disorder som på norsk vil si oppmerksomhet/hyperaktivitets problem. Et annet navn på denne tilstanden i utenlandsk litteratur er DAMP. DAMP er en forkortelse for Deficit (mangel, forstyrrelse) in Attention (oppmerksomhet, aktivitetsnivå), Motorfunction (motoriske ferdigheter) and Perception (innlæringsvansker).

Adhd hos jenter er ofte annerledes enn hos guttene.

Tegn på adhd

0-6 år – sover urolig, liker ikke kroppskontakt, problemer i lek, skifter ofte aktiviteter, sitter urolig på stolen.

6-13 – mye indre uro, rastløshet, dårlig tidsoppfatning, dagdrømmer, snakker mye, klengete på voksen, følsomme.

13-18 – umodnet sosialt, kan bli aggressive og utagerende, får ofte psykiske problemer, problemer med å organisere seg, får dårlige resultater på skolen. 

18 – dårlig selvbilde, hyperverbale, kan fungere dårlig sosialt, isolere seg, vanskelig organisere, vanskelig å huske avtaler, konsentrasjons problem.

Jenter med adhd er ekstra utsatt for å få tilleggsvansker som depresjon, angst, spise forstyrrelse. Tar ofte på seg skylden, selv om det ikke er dem har gjort noe galt.

Det er langt flere gutter med adhd enn jenter, mulig fordi jentene blir oppdaget senere/ikke blir oppdaget. Det er va 6-10 gutter per jente med adhd. Mange jenter forblir udiagnostiserte da symptomene først kommer kraftigere til syne i puberteten og det skyldes på hormoner og at man er på vei til å bli voksen. 

For å få diagnose adhd må symptomene vises før fylte 7 år.

Jenter med adhd har ofte større sosiale problemer, de er enten for passive eller for dominerende. Mangler ofte selvinnsikt. Bruker ofte munn og kjefter med i stede for vold.

Det har blitt sagt at jenter ikke kan ha adhd fordi de ikke har hyperaktiviteten. Jenter har hyperaktivitet men ikke på samme måte. Jentenes hyperaktivitet er gjennom små bevegelser som vipping på stolen, tromming med fingrene, klemming av tær, dra i håret osv.. 

Jenter kan ha adhd på samme måte som guttene og blir fortere oppdaget en dagdrømmer jenten på bakerste benk i klasserommet.

© aspergersyndrom.no 2012