ADHDAD/HD betyr egentlig attention deficit/hyperactivity disorder som på norsk vil si oppmerksomhet/hyperaktivitets problem. Et annet navn på denne tilstanden i utenlandsk litteratur er DAMP. DAMP er en forkortelse for Deficit (mangel, forstyrrelse) in Attention (oppmerksomhet, aktivitetsnivå), Motorfunction (motoriske ferdigheter) and Perception (innlæringsvansker).

Tegn på adhd
 

Hyperaktiv
Impulsiv

Uoppmerksomme 

Litt å distrahere
Husker ikke muntlige beskjeder
Klarer ikke vente på tur
Urolig hender/ben
Problemer med å sitte stille
Snakker mye

Aggresjons utbrudd
Kreative

Som spedbarn pleier de ofte skrike mye og sove lite, når de lærer å krype/gå kan det føles som de er overalt samtidig. Barn med adhd virker som de har lopper i blodet. Springer frem og tilbake og sitter sjelden stille. Er veldig ukonsentrerte og mister ofte detaljer. Veldig impulsive. Mange har problemer med motorikk.

Adhd barn har oftere problemer med finmotorikken. Det kan være vanskelig å drikke og spise uten å søle. Sykle uten å dette. Tegne å bruke saks uten å klippe feil.

Sosialt

Det kan være vanskelig å få venner. Mens jevnaldrende sitter å leker med biler springer gjerne adhd barnet rundt uten ro i kroppen. Det oppstår det uenighet som kan være vanskelig å forstå da en del med adhd mangler selvinnsikt.

Adhd barn blir ofte intense i det de holder på med. Klarer de først fange interesse for en ting så syns ofte venner at det blir for mye.

Aggresjonsutbrudd

Aggresjonsutbrudd kan komme helt uventet eller som følge av en krangel. De kan slå personer rundt seg eller hive ting i bakken. Smelle med dører å kjefte. Som foreldre er det beste bare å overse det, men selvfølgelig passe på så barnet ikke skader seg selv. Hvor lenge anfallene varer er forskjell fra person til person, noen har ikke disse anfallene en gang.

Skole

Skolen er sjelden lett. Det er vanskelig å sitte stille å konsentrere seg om faget. Ofte er det mye gøyere å gå/løpe rundt i klassen. Det skjer mye i klasserommet og er mye lyd som fanger barnets oppmerksomhet mer enn oppgavene på pulten. 
De kan ha problemer med å komme i gang og få gjennomført det de har begynt på.

Familie

Det er ikke alltid lett å ha et adhd barn i hus. Blir ofte en del krangling, spesielt rundt lekser og andre regler. Familie sammenkomster, bursdager og ferie blir ofte vanskelig. De elsker oppmerksomhet og får mye oppmerksomhet med sine impulsive handlinger og blir familien midtpunkt på godt og vondt.

© aspergersyndrom.no 2012