Asperger Syndrom

Hva er asperger syndrom?  

Asperger syndrom er en diagnose som ligger under F84 i ICD-10. Det regnes som en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Asperger syndrom går inn under Autisme spekteret. Det er ikke en mental sykdom.

Det som kjennetegner asperger syndrom er:

  • Liker ikke være med jevnaldrende
  • Oppfatter ikke sosiale spilleregler
  • Få interesser men veldig engasjert i interessene
  • Liker ikke forandring i rutiner eller ending i omgivelser
  • Forstår ikke mimikk og kroppsspråk til andre og har lite selv.

Den østerrikske barnelegen Hans Asperger publiserte i 1944 undersøkelsen av en rekke barn med ”autistiske” personlighetstrekk, men som ikke var fylte kriteriene for infantil autisme diagnose. Asperger syndrom beskrives ofte som autisme hos normalt begavede mennesker. Tidligere var ikke asperger syndrom like kjent men i det siste 10 året har leger, psykologer, skole og lignende blitt mer bevist på det.

Skolereformen har og endret seg de siste årene. Fra å være veldig strukturert til at elevene nå skal ta mer ansvar selv. Det kan være vanskelig for en med aspeger å organisere seg slik og dermed blir de og mer ”synlige”.

Du husker kanskje en person eks fra klassen som alltid var alene, som ikke brydde seg om andre. Hadde sære interesser, kunne mye om rare ting. Kanskje den personen hadde asperger?

Det går ikke an og ”fikse” asperger syndrom. Asperger syndrom er noe som person for alltid vil leve med men det går an og legge tilrettelegge får at personen skal ha minst mulig tilleggs problemer.

Det er ikke funnet en spesifikk årsak til hvorfor noen barn får asperger, men det forskes på. Det er kommet mange teorier om hvorfor noen barn utvikler asperger, autisme og lignende mens andre ikke gjør det.

Det er ingen medisiner man kan gi som gjør at personen ikke lenger er autistisk. Mange barn med asperger, adhd og autisme har god nytte av en diett hvor en unngår hovedsakelig melkeprotein (kasein) og gluten. For mer info se: www.npif.no og www.neurozym.com

Barn og voksne med asperger syndrom skiller seg ikke ut i utseende.

Det er variernde grader av hvor autistisk et barn er. Og to asperger barn er ikke like, de er like forskjellige som alle andre.

1 av 145 barn har en autisme diagnose her i Norge og siden kjønnsfordelingen er 4:1 mellom gutter og jenter vil det si at 1 av 114 gutter har en autisme diagnose.

© aspergersyndrom.no 2012