Tourette

Tourette kjennetegnes ved tics, men tourette er ikke bare tics.

Tics er

- plutselig bevegelser i kroppen, rykninger.

- grynting, hosting og andre rare lyder

- herming (ekko tale)

Tics er ikke noe personen kan noe for. De kommer, uten forvarsel.

Det er flere typer tics

Motoriske tics

Vanligvis hvis en person utvikler tics, vil motoriske tics vise seg før vokale tics. De vanligste ticsene involverer hode.

Eks - Grimaser, blunking, hive på hode, løfting av skuldre, mysing, rullende øyner osv..

Vokale tics
Vokale tics er lyder som kommer plutselig og som personen ikke ønsker å lage. Dette kan være alle mulige typer lyder eller ord som mennesker kan lage. Omtrent alle av dem er enten pinlige eller irriterende. Vokale tics plager ofte personen mer enn motoriske.

Enkle tics

Eks – snufsig, hosting, blåsing, donald lyder, plystring, smatting (uten å spise) andre lyder som ikke kan beskriveres.

Komplekse vokale tics

Det kan være en serie av enkle lyder, dyrelyder, ord eller uttrykk. Dette føles ofte flaut og pinlig.

Komplekse tics
Komplekse tics kan være uvilkårlige tics satt sammen, eller noe som ser ut som en vane/tvangshandling. Noen legger man knapt nok merke til, mens andre er veldig synlige som eks ufrivillige hopp/hinking. Vanlige er stelle tics, eks rette på sokker/håret osv.

Herming av hva andre sier er typisk med Tourette. Noen ganger er det et ordtak, en TV-reklame eller rett og slett repetisjon av de siste ordene folk sier rundt en. Det kan være mildest talt irriterende. Man kan og ”høre” setninger i hode om og om igjen, det er mindre vanlig.

Tvang

De med tourette har ofte tvang i forskjellige grader. Det kan være alt fra å sitte samme sted ved bordet, ikke tråkke på streker, vaske hender til å måtte legge seg på bakken før man går ut av rommet.

© aspergersyndrom.no 2012